Politikk og makt - versjon 2

Sammmendrag kapittel 19: Mediene i internasjonal politikk

KONFRONTASJON OG TIDSPRESS

De tradisjonelle tv-kanalene er fortsatt viktige formidlere av nyheter og informasjon. En rekke samfunnsforskere hevder at CNN og andre globale medier spiller en stadig viktigere rolle i internasjonale konflikter. De forsterker motsetninger, driver opp tempoet og presser fram konfrontasjoner. Dette blir omtalt som CNN-effekten. Mediene sørger for at et utspill eller en provokasjon får en rask reaksjon, som igjen må møtes med tiltak innen kort tid. Mediene tolker ofte taushet som uttrykk for svakhet og handlingslammelse. Det kan føre til at mulighetene for forsoning og enighet minker, og at partene blir presset til å trappe opp en konflikt for ikke å miste ansikt i mediene.

Det kan tenkes at overgangen til internettbaserte medier, ikke minst nettsteder som cnn.com, kan forsterke CNN-effekten. Tempoet blir enda høyere, og presset på aktørene for å framstå med handlekraft og troverdighet øker ytterligere.

VESTLIG DOMINANS

De største mediene og nyhetsbyråene har hovedreaksjonene sine i vestlige stater. Det har vært hevdet at virkelighetsbildet som formidles, dermed blir svært vestlig og vanskelig kan fange opp problemene og synspuntene til befolkningen i resten av verden. Mediene i Vesten får dermed betydelig makt over dagsordenen over hele kloden.

KRITISKE NOK?

”Krigens første offer er sannheten,” har noen sagt. Under større konflikter er det vanskelig å skaffe seg uavhengig informasjon. Tradisjonelle medier, ikke minst de store internasjonale tv-kanalene, har det siste tiåret blitt kritisert for å formidle ukritisk den versjonen som kommer fram på offisielle pressekonferanser.

MELTIGE BEDRIFTER STÅR BAK

Mye av den internasjonale strømmen av nyheter blir fortsatt kontrollert av internasjonale nyhetsbyråer, som AFP, Associated Press og Reuters. De formidler nyheter fra steder og hendelser der mediene selv ikke har sine egne journalister til stede. Mange medier kjøper nyhetsmeldinger og reportasjer fra ett og samme nyhetsbyrå. Derfor er det alltid fare for at uriktig eller ufullstendig informasjon kan spre seg til en rekke medier på kort tid.

Ledere innrømmer ofte at de bruker CNNs og BBCs globale sendinger som talerør og informasjonskilde.

Det siste tiåret har tv-kanalen Al Jazeera fått økende betydning. Den har base i Qatar og formidler nyheter fra et arabisk ståsted.

De ”nye” kjempene

Google, Apple og Facebokk er bedrifter med stor økonomisk suksess. De er på ulike måter deler av den nye medierevolusjonen basert på Internett og mobiltelefon. Kritikerne hevder at slik bedrifter vil være i stand til å overvåke og kontrollere personlig informasjon og kommunikasjon.

Google driver bl. a. verdens største søkemotor på Internett og eier videodelingstjenesten YouTube, som har blitt en viktig formidler av filmklipp fra opposisjonelle grupper verden over.

MEDIENE OG UTENRIKSPOLITIKKEN

Mange stater bruker mye penger for å påvirke det bildet som blir skapt av landet i mediene. Amerikanske myndigheter har samarbeidet med PR-byråer om annonse- og informasjonskampanjer i arabiske stater.

Under den kalde krigen drev amerikanske myndigheter radiostasjonen Voice of America, som var rettet mot de kommunistiske landene. I dag har de etablert en radiokanal som er rettet mot ungdom i arabiske stater, Radio Sawa, og som har blitt svært populær.

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider