Politikk og makt - versjon 2

Sammendrag kapittel 12: Makt og styring i demokratiske stater

HVORFOR ER DET FORSKJELLER?

Historiske nasjonale konfliktlinjer er viktige for å forstå utviklingen av det politiske styringssystemet i ulike demokratiske stater.

VIKTIGE SKILLER MELLOM DEMOKRATISKE STATER

Det er en rekke ulike måter å organisere et demokratisk styringssystem på.
Noen alternativer:

  • Er staten en republikk eller et monarki?
  • Er statslederen aktiv eller passiv?
  • Er det maktfordeling, parlamentarisme eller en kombinasjon?

  Vi skiller mellom tre hovedtyper av demokratisk organisering:

  1. Stater som praktiserer maktfordeling, som USA.
  2. Stater som praktiserer parlamentarisme, som Norge og Storbritannia.
  3. Stater som har en kombinasjon av maktfordeling og parlamentarisme, som i Finland og Frankrike.
  • Har de utøvende myndighetene oppløsningsrett?
  • Har landet toparti- eller flerpartisystem?Forholdstallsvalg eller flertallsvalg?
  • Er statsformen enhetsstat eller føderasjon?

MERK: Ofte er det valgordningen som avgjør partisystem, det vil si om det er to eller flere partier som har muligheter til innflytelse i en stat: Flertallsvalg i enmannskretser gir grunnlag for et topartisystem, og forholdstallsvalg i flermannskretser gir grunnlag for et flerpartisystem.

 

 

 

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider