Politikk og makt - versjon 2
En antar at det finnes omkring 27 000 atomvåpen i verden. USA og Russland har ca. 95 prosent av dem. Kina er blant statene med flest atomvåpen. På bildet ser vi en militærparade på Den himmelske freds plass i Beijing, der det vises fram atomraketter.
Foto: China News Service

Kapittel 24: Sikkerhet og fred

«Iran har forsøkt å utvikle atomvåpen!» Det var konklusjonen til Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), gjengitt i medier verden over i november 2011. Myndighetene i Iran har i en årrekke hevdet at de har utviklet atomteknologi til fredelige formål, men de har i årevis sagt nei til internasjonale inspeksjoner. Om Iran utstyrer sine langtrekkende raketter med atomstridshoder, kan det true internasjonal fred og sikkerhet. Iranske raketter kan trolig nå både Israel og store deler av Europa.

Irans naboland Pakistan har hatt atomvåpen siden 1990-årene. Noen eksperter mener at Pakistan nå har over 100 slike bomber. Pakistan har i en årrekke blitt svekket av indre splittelse og uro. Vil den økende ustabiliteten i landet gjør det lettere for ekstremister og terrorgrupper å få tak i atomvåpen? Hva vil skje hvis en pakistansk regjering velger å utfordre nabolandet India, som også har atomvåpen?

Både Iran, Pakistan, Israel og India har utviklet sin atomteknologi på tvers av internasjonale regler og avtaler. Samtidig har de tradisjonelle atommaktene, med USA og Russland i spissen, inngått nye avtaler om nedrustning av atomvåpen.

I dette kapitlet skal vi se på ulike perspektiver på internasjonal sikkerhet. Vi legger hovedvekten på hvordan terrorisme, masseødeleggelsesvåpen og uforutsigbare, splittede stater utfordrer internasjonal sikkerhet.

Lenker

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

Den norske Atlanterhavskomité

The Peace Research Institute Oslo (PRIO)

Forsvarets Forskningsinstitutt

Lytt til kapittelet

Illustrasjoner

Viktige begreper

Kompetansemål

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider