Politikk og makt - versjon 2
FNs hovedkvarter i New York sto ferdig i 1950. Tomten og bygningene som utgjør hovedkvarteret, er internasjonal sone. Det betyr at selv om de ligger på amerikansk jord, er alle medlemslandene i FN medeiere.
Foto: All Over Press

Kapittel 20: De forente nasjoner (FN)

En marskveld i 2011 var de 15 medlemslandene i FNs sikkerhetsråd samlet til kveldsmøte. Mediene hadde i flere dager formidlet dramatiske rapporter om at Libyas mangeårige diktator hadde sendt jagerfly mot sin egen befolkning for å stoppe et folkelig opprør. Stadig flere stater mente FN måtte sette en stopper for blodbadet.

Vedtaket i Sikkerhetsrådet denne kvelden var historisk. Det ble flertall for å godkjenne en internasjonal væpnet aksjon for å stoppe diktatorens krigføring mot egne sivile. Noen stormakter avsto riktignok fra å stemme, men ingen stemte imot. Vedtaket baserte seg på et nytt prinsipp i FN, «Responsibility to Protect», ansvar for å beskytte. Det ble vedtatt i 2005 og slår fast at verdenssamfunnet har et ansvar for å beskytte sivile når de blir utsatt for systematiske overgrep. Brutale diktatorer skal ikke lenger kunne skjule seg bak statlig suverenitet.

FN er den eneste organisasjonen som samler alle statene i verden. Forventningene til FN er store. I dette kapitlet ser vi på FNs mål og virkemåte. 

Lytt til kapittelet

Illustrasjoner

Viktige begreper

Kompetansemål

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider