Politikk og makt - versjon 2
Franskmannen Jean Monnet (1888-1979) var politiker og økonom og en av grunnleggerne av det vi i dag kaller Den europeiske union. Her holder han en radiotale i 1952.
Foto: NTBscanpix

Kapittel 22: Den europeiske union

Jean Monnet ble født i 1888 som sønn av en fransk konjakkforhandler. Fortvilet så han hvordan maktkamper og kriger svekket Europa de første tiårene av 1900-tallet. Hans råd til den franske regjeringen var klart: De europeiske landene måtte knyttes sammen gjennom stadig tettere handels- og industrisamarbeid. I 1943, midt under verdenskrigen, sa han dette: «Det blir aldri fred i Europa dersom statene gjenoppbygges ut fra prinsippet om nasjonal suverenitet. Europas stater er for små til å gi innbyggerne deres tilstrekkelig rikdom og sosial utvikling. De europeiske statene må gå sammen om å danne en føderasjon.»

Fra 1950-årene til i dag har det europeiske samarbeidet utviklet seg i rykk og napp. EU omfatter nå, med få unntak, hele det sentrale Europa, og medlemslandene samarbeider på alle viktige områder av politikk, jus og økonomi. Men krisene har vært mange, og flere av medlemslandene tviholder på sin nasjonale suverenitet. Dessuten mener en stor del av innbyggerne i medlemslandene at EU framstår som udemokratisk.

De siste årene har økonomiske og politiske kriser rammet flere av medlemslandene hardt. Dette har satt samarbeidet i EU på prøve. Mange hevder at unionens framtid er mer usikker enn noen gang.

I dette kapitlet skal vi se på hvor langt det europeiske samarbeidet i EU har kommet.  

Lenker

EUs offisielle nettside

Den europeiske ungdomsportalen

EUs institusjoner (video, 10 min)

Institusjonene forklart av presidenten. Teksting mulig.

Lytt til kapittelet

Illustrasjoner

Viktige begreper

Kompetansemål

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider