Politikk og makt - versjon 2
Høsten 2010 begynte debatten for alvor om det skulle bygges høyspentmaster langs Hardangerfjorden. I løpet av kort tid fikk Facebook-sida «Bevar Hardanger» 38 000 medlemmer. Bildet viser politiet som pågriper to demonstranter fra Hardangeraksjonen som ikke ville fjerne seg fra Statnetts arbeidsområde i Rong i Hardanger.
Foto: Margrete Synnøve Jakobsen / Hardangeraksjonen / NTBscanpix

Kapittel 15: Aksjonsmakt

Etter mange års planlegging vedtok regjeringen i 2010 at det skulle legges høyspentkabler i spenn over Hardangerfjorden for å sikre strømtilførselen til Bergen. Lokalbefolkningen i Hardanger reiste seg til kamp. De mente kablene ville ødelegge naturen, en natur som ikke bare er de nærmeste omgivelsene deres, men en del av det norske, uberørte fjordlandskapet som Norge er kjent for over hele verden.

Mediene grep saken. De omtalte snart høyspentkablene som «monstermaster». Ungdom i lokalmiljøet ofret fritiden til planlegging og gjennomføring av aksjoner og kampanjer – og de visste hvor viktig det var å trekke inn massemediene. Fjernsynet viste bilder av ungdom i bunad som ble løftet vekk fra anleggsveiene av politiet. Presset mot regjeringen økte, og til slutt gikk de med på å stoppe prosessen og lovet nye utredninger. Men aksjonistene jublet ikke lenge. Også etter nye vurderinger mente regjeringen at den beste og billigste måten å sikre stabil strømforsyning til Bergen på var høyspentkabler i luftspenn over Hardangerfjorden.

Synnøve Kvamme, den gang 20 år gammel, ledet Hardangeraksjonen mot utbygging av høyspentkabler. Hun mente saken også handlet om lokalbefolkningens rett til å bestemme og verne om de nærmeste omgivelsene sine. «Jeg kjemper bare for det jeg tror på. Det som begynte som en kamp for naturvernet, ble en kamp for demokratiet», sa hun til en journalist.

I dette kapitlet ser vi på hvordan aksjoner kan fungere som en påvirkningskanal i det norske demokratiet.  

Lytt til kapittelet

Illustrasjoner

Viktige begreper

Kompetansemål

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider