Politikk og makt - versjon 2
Utsira er Norges minst folkerike kommune med litt over 200 innbyggere. Hvordan ville livet i kommunen vært om alt hadde vært styrt fra Oslo?
Foto: Helge Sunde / Samfoto / NTBscanpix

Kapittel 11: Lokale styringsorganer

«Det kommunale selvstyret eksisterer bare i teorien. Vi blir fjernstyrt! » utbrøt en oppgitt ordfører i Trondheim for noen år siden. Han hadde i mange år arbeidet iherdig for at de folkevalgte i byen skulle få avgjøre mest mulig uten innblanding utenfra.

Kommuner som Trondheim og fylkeskommuner som Sør-Trøndelag deltar i nært samspill med de statlige organene som vi har blitt kjent med i de siste kapitlene. Nå skal vi se nærmere på hvordan det politiske arbeidet i kommuner og fylker er organisert. Gjennomgangstemaet er imidlertid hvordan de lokale styringsorganene lever i et spenningsforhold mellom befolkningens ønsker på den ene siden og statens pålegg på den andre. 

Lenker

KS (kommunesektorens organisasjon)

SSB: Oversikt over statistikk - norske kommuner

Lytt til kapittelet

Illustrasjoner

Viktige begreper

Kompetansemål

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider