Politikk og makt - versjon 2
Statoils anlegg for ilandføring av naturgass på Melkøya utenfor Hammerfest, bak og til venstre i bildet. Fra Snøhvitfeltet i Barentshavet blir gass sendt 160 km til Melkøya. Her blir gassen gjort flytende ved å kjøle den ned. Etter at den er kjølt ned, kalles den LNG (liquified natural gas). Den blir eksportert i spesialbygde skip til hele verden.
Foto: Bjørn Jørgensen / NTBscanpix

Kapittel 5: Den politiske styringskjeden

20. oktober 2007 gikk det første skipet med flytende gass fra Melkøya utenfor Hammerfest. Målet for reisen var land i Sør-Europa. Gassen var hentet fra Snøhvit-feltet i Barentshavet og ble ført til Melkøya gjennom en 143 kilometer lang rørledning. På øya ble gassen gjort flytende gjennom en nedkjølingsprosess, og deretter overført til de ventende gigantskipene.

Gassen fra Snøhvit-feltet innledet et nytt kapittel i Norges historie som olje- og gassnasjon. Men veien fram mot et produksjonsanlegg for flytende gass var lang. En rekke aktører fra inn- og utland var involvert.

Dette kapitlet gir et overblikk over det norske politiske styringssystemet. Snøhvit-saken er et eksempel på at det kan være vanskelig å forutse utfallet av politiske stridsspørsmål når mange aktører og interesser står mot hverandre, og Norge har forpliktende avtaler med andre stater.

Lenker

Store norske leksikon: Norges politisk system

Store norske leksikon: Parlamentarisme

Kommunal- og regionaldepartementet: Velgere, valgordning, valgte

Lytt til kapittelet

Illustrasjoner

Viktige begreper

Kompetansemål

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider