Politikk og makt - versjon 2
I 1950 hadde Arbeiderpartiet over 200 000 medlemmer. Siden har medlemstallet gått nedover hvert år, 2011, da 10 000 meldte seg inn i partiet, og medlemstallet endte på 56 000. På bildet er Arbeiderpartiets partisekretær Raymond Johansen på besøk i Troms.
Foto: Arbeiderpartiet

Kapittel 6: Partiene og partisystemet

«Representativt demokrati kan ikke fungere ordentlig uten politiske partier. Partiene gir velgerne et redskap til å uttrykke seg (…) og gir dem ulike politiske alternativer.» Sitatet er hentet fra The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). Norge er et av medlemmene i denne mellomstatlige organisasjonen som forsøker å bidra til å etablere flere stabile demokratier rundt om i verden. Men hvordan står det til med Norges egne partier?

I vår tid frykter mange at partiene ikke lenger er et redskap for velgerne, men «valgmaskiner» som bare driver mediekampanjer for lederne sine. Partiene er i ferd med å miste kontakten med vanlige folk, påstår noen forskere.

Til Makt- og demokratiutredningen (2003) sa tre av fire spurte innbyggere at de mente partiene ikke lenger brydde seg om hva vanlige velgere mente. Samtidig ser vi at partiene får stor oppmerksomhet i mediene og samfunnsdebatten, ikke minst når det er valg. For mange er fortsatt det å stemme på partier deres viktigste og kanskje eneste form for demokratisk påvirkning. 

Lenker

NSD Samfunnsveven: Skolevalg

Lytt til kapittelet

Illustrasjoner

Viktige begreper

Kompetansemål

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider