Politikk og makt - versjon 2
Et hangarskip er et krigsskip med start- og landingsbane for luftfartøyer. De største tar inntil 80 fly og et mannskap på 6000. USA har 11 hangarskip, og det er like mange som resten av verden til sammen.
Foto: Kim Jae-Hwan / AFP / All Over Press

Kapittel 2: Makt og aktører

«En virkelig makthaver bærer makten sin på innerlomma, ikke i knapphullet.» Dette sitatet sier noe viktig om makt. De mektigste i samfunnet er det ikke alltid så lett å få øye på. Derfor ba Stortinget i 1998 en professor i statsvitenskap, Øyvind Østerud, lede et utvalg som skulle undersøke hvem som hadde makt her i landet. Makt- og demokratiutredningen, som var ferdig fem år senere, var særlig opptatt av å finne ut om Norge fortsatt hadde et levende folkestyre, eller om makten i samfunnet hadde flyttet seg bort fra folket.

I forrige kapittel så vi at politikk i stor grad er en kamp om goder. Alle deltakerne i politikken, enten det er enkeltpersoner, grupper eller stater, ønsker seg mest mulig makt for å kunne påvirke denne fordelingen.

I dette kapitlet går vi nærmere inn på hva makt er. 

Lenker

Makt- og demokratiutredningen 1998-2003

Store norske leksikon: Makt

Three-Dimensional Power: A Discussion of Steven Lukes’ Power: A Radical View

Lytt til kapittelet

Viktige begreper

Kompetansemål

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider