Politikk og makt - versjon 2

Tilbake til nasjonalstaten?

16.02.2016

 Les lenka og gjør oppgavene.

 

Oppgaver

  1. Hva er en "kosmopolitt"?
  2. Hva er tidens fire store utfordringer, ifølge denne teksten?
  3. Og hvilke eksempler på at vi ikke lykkes med å gjøre noe med dem bruker Jakobsen?
  4. Hva er "den globale landsby"? Og hvordan presenteres den i teksten?
  5. Hva er "kosmopolitisk etikk"?
  6. Hva skriver Jakobsen om krigene de siste femti år?
  7. Det er oppnådd veldig mye når det gjelder overnasjonal styring hevdes det i teksten. Hvilke tre argumenter brukes for å begrunne det?
  8. Hva er den store konfliktlinjen i dagens verden, ifølge Jakobsen? Er du enig? Begrunn ditt synspunkt.
  9. Sammenlign denne teksten med det som står i læreboka om Det internasjonale systemet (fra side 240). Hva finner du?
  10. Bør vi finne tilbake til nasjonale løsninger på dagens store utfordringer, eller er overnasjonale løsninger den riktige medisinen? Drøft.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider