Politikk og makt - versjon 2

Virker bistanden?

28.01.2016

Les teksten i Aftenposten og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hvem er verdens største bistandsdonor - og hva har en funnet ut om deres bistand?
  2. Og hva har en funnet ut om virkningene av norsk bistand?
  3. Hva fant bistandsanalytikeren Derek Poate ut om norsk bistand?
  4. På hvilke måter forsøker den norske regjeringen å få større kontroll over hvordan bistandsmindlene blir brukt?
  5. Norge gir noe over 30 milliarder kroner hvert år i bistand. Bør vi gi mer eller mindre? Begrunn ditt standpunkt.
  6. På hvilke andre måter enn å gi bistand kan Norge bidra til å redusere fattigdommen i verden? Og hva er hindringene for å gjøre det?
  7. Drøft hvordan Norge på best mulig måte kan hjelpe fattige land.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider