Politikk og makt - versjon 2

Nobels fredspris 2017

Les om atomvåpen på s. 337-338 i Politikk og makt. Les også en eller begge artiklene i de to lenkene nedenfor og svar på spørsmålene: 

 

Spørsmål til begrunnelsen fra Nobelkomiteen: 

 1. Hva er ICAN?
 2. Hvorfor får denne organisasjonen Nobels fredspris? 
 3. ICAN har vært pådriver for FN-traktaten om forbud mot atomvåpen, kan vi lese i begrunnelsen. Hva er en traktat? (Slå opp i læreboka eller søk på nett om du ikke vet svaret.)
 4. Hvilket problem påpeker komiteen når det gjelder denne traktaten? 
 5. Hvilke forskjeller er det mellom denne traktaten og Avtalen om ikke-spredning, som du også kan lese om på s. 337 i Politikk og makt?  
 6. Hvilke kriterier må en vinner av Nobels fredspris tilfredsstille? 

 

Spørsmål til artikkelen fra NRK: 

 1. Se på kartet nederst i artikkelen og beskriv situasjonen i verden med tanke på atomvåpen.
 2. Hva er en ambassade, og hva er en ambassadør? (Søk på nett om du ikke vet svaret.)
 3. Hva har de tre landene som har avtalt å ikke sende ambassadøren sin til arrangementet, felles?
 4. Hvilken begrunnelse gir den amerikanske ambassaden for at de ønsker å markere motstand mot utdelingen?
 5. Hvordan reagerer den norske representanten fra ICAN på denne protesten? 

 

Refleksjonsoppgave: 

Hva mener du er det mest effektive strategien for å hindre atomkrig: å jobbe for en avtale om forbud mot atomvåpen, eller å la noen stormakter ha slike våpen, og heller jobbe for ikke-spredning og gradvis nedrustning? Begrunn svaret ditt. Hvis dere har tid, kan dere samle argumenter på begge sider og diskutere i klassen. 

Lenker

Den Norske Nobelkomites begrunnelse for utdelingen til ICAN

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider