Politikk og makt - versjon 2

Apokalypsens ryttere

Les teksten i Dagbladet og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva var "terrorbalansen"?
  2. Hvorfor var kald-krig-perioden etter manges mening på mange måter fredeligere enn tida før og etter?
  3. Hvordan begrunner Egeland at "virkeligheten er kompleks og forvirrende"?
  4. Hvilken "fellesfortelling" er det som smuldrer opp - og hvordan?
  5. Hva er "den fjerde industrielle revolusjon", og hvilke konsekvenser har den, ifølge Egeland?
  6. Hva mener Egeland med tittelen på kommentaren?
  7. Hva er Egelands budskap i teksten?
  8. Drøft hvordan norsk politikk bør utformes for å møte noen av de utfordringene som er tema i teksten.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider