Politikk og makt - versjon 2

Konfliktbildet

Les teksten i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hvilke konflikter og utfordringer beskrives i teksten?
  2. Hva er definisjonen på en krig?
  3. Hvilke typer voldsbruk omtales i teksten? Og hvor vanlig er de?
  4. Hvilke vurderinger må gjøres før det internasjonale samfunnet eventuelt griper inn i en konflikt?
  5. Hva synes å være "oppskrift på en væpnet konflikt"?
  6. Hvilke indikatorer bruker The Fund for Peace når det gjelder utsatthet for konflikter?
  7. Sammenlign konfliktbildet i dag med det konfliktbildet som blir beskrevet i artikkelen. Er det noen forskjeller?
  8. Drøft hva som skal til og under hvilke forutsetninger det internasjonale samfunnet bør gripe inn i en konflikt. Ta også med hva det internasjonale samfunnet eventuelt bør gjøre.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider