Politikk og makt - versjon 2

Fredsnasjonen i terrorens tid

Les teksten i VG og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hvem er Aslak Nore?
  2. Hva er det imperialistiske og fascistiske kalifatet Nore skriver om?
  3. Hva er det som gjør at han bruker denne beskrivelsen, tror du?
  4. Hva mener pariserne om terrorhandlingen, ifølge Nore? Og hva tenker du?
  5. Nore sammenligner det som skjedde i Norge 22. juli 2011 med terrorhandlingene i Paris. Hva er hans konklusjon? Er du enig med Nore? Begrunn.
  6. Hvorfor har innlegget fått denne tittelen, tror du?
  7. Hva er Nores budskap i dette innlegget? Og hvordan begrunner han det han mener?
  8. Finn argumenter for og imot Nores budskap. 
  9. Diskuter budskapet.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider