Politikk og makt - versjon 2

Bør Norge hjelpe til i kampen mot IS?

Les innlegget i Aftenposten og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva er Sikkerhetsrådet, hvordan er det oppbygd og hvilke funksjoner har det?
  2. Hva er "folkeretten"?
  3. Hva sier FN-paktens artikkel 51, og hvorfor har den relevans i denne sammenhengen?
  4. Hva er forbudt og hvorfor, ifølge forfatteren av innlegget?
  5. Hva er budskapet i innlegget?
  6. Drøft om Norge bør delta i aksjoner mot IS. Grunngi dine argumenter.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider