Politikk og makt - versjon 2

Krigen i Jemen

Les teksten i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hvilke land er regionale stormakter som kjemper om makten i Midt-Østen?
  2. Redegjør for konfliktlinjene i Midt-Østen slik de framkommer i denne teksten.
  3. Hva er USAs rolle i konflikten i Jemen?
  4. Hvilke løsninger skisserer forfatteren av denne teksten?
  5. Drøft i hvilken grad - og eventuelt hvordan - verdenssamfunnet bør gripe inn i konflikten i Jemen.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider