Politikk og makt - versjon 2

Kjernevåpnenes rolle i framtidas forsvar

Les innlegget i Dagbladet og svar på oppgavene,

Oppgaver

  1. Når ble Nato opprettet?
  2. Hva har vært alliansens suksessoppskrift, ifølge forfatterne av innlegget?
  3. Hvilke hovedutfordringer står Nato overfor i dag?
  4. Hvordan er dagens situasjon når det gjelder atomvåpen?
  5. Hva er "NTP", og hva står initialene for?
  6. Hva har Natos doktrine vært basert på siden 1954?
  7. Drøft om Nato bør gå inn for å avskaffe atomvåpen eller ikke.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider