Politikk og makt - versjon 2

Atomnedrustning?

Les kommentaren i Dagsavisen og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hvilke atommakter har vi i verden i dag?
  2. Hvilke land regner vi som stormakter i verden?
  3. Hvorfor var ikke stormaktene med på konferansen som ble arrangert av Utenriksdepartementet?
  4. Gjengi det som står om USA og forholdet til andre stormakter i teksten.
  5. Hva menes med "gjensidig avskrekking", "førstebruk" og "gjengjeldelsesevne", og hvorfor er det så viktig å skille mellom dem?
  6. Hvorfor er det så viktig å ha mange tanker i hodet samtidig, ifølge Lodgaard?
  7. Drøft om det er fornuftig å få til en nedrustning slik at stormaktene gir avkall på alle sine atomvåpen.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider