Politikk og makt - versjon 2

Frihandel - bra eller dårlig?

Bruk økonomens Fritz Holtes hjemmeside og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1.  Hvem er Fritz C. Holte og hvilket syn står han for?
  2. Hva hevder kritikerne av frihandel at den fører til? Og hva er begrunnelsen?
  3. Hvilke regioner og land har klart å nyttiggjøre seg økonomisk globalisering, og hvorfor?
  4. Hvorfor har enkelte land vanskeligheter med å nyte godt av den økonomiske globaliseringen?
  5. Sett opp en liste over tiltak dere mener bør gjennomføres for at de fattigste landene skal kunne bli hjulpet av den økte verdenshandelen.
  6. Drøft i klassen om dere er for eller i mot videre økonomisk globalisering og økt verdenshandel. 

Lenker

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider