Politikk og makt - versjon 2

Godhetstyranni?

Les teksten i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Definer begrepet "godhetstyranni". Hva mener Terje Tvedt med begrepet, ifølge Skirbekk?
  2. Hva mener Skirbekk med at "Resultatet av en human politikk kan over tid føre til inhumane tilstander."?
  3. Hvordan argumenterer Skirbekk for ovennevnte påstand? Og hvem er det som ikke kommer til orde?
  4. Hvordan er befolkningsutviklingen i Afrika, ifølge FNs demografiske kontor?
  5. Hvordan er "den såkalte loven for demografisk overgang"?
  6. "framtidige slektledd [kan] komme til å se på vår generasjon som naiv og uansvarlig, og det selv om vi har handlet ut fra idealer om det humane, det liberale og det gode", skriver Skirbekk. Drøft denne påstanden.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider