Politikk og makt - versjon 2

Rik eller fattig?

Les teksten i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Forklar hva Vetlesen mener med at "Hvis hjelp til flyktninger skal settes opp mot vår velferd, ender vi opp som fremmede i verden. Materielt rike, men fattige i alt annet."
  2. "Ville vi ha gitt også om det virkelig kostet oss noe – mindre boplass, høyere skatter?", spør Vetlesen. Hva tror du? Begrunn ditt syn.
  3. Og hva mener Vetlesen med at "velstand har flere kilder enn penger"?
  4. "Nordmenns materielle rikdom, forbruk og fotavtrykk er et økologisk problem – kloden ville ødelegges om alle skulle praktisere vår livsstil.", skriver Vetlesen. Ligger det et paradoks her?
  5. Finn fem påstander i innlegget og drøft dem.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider