Politikk og makt - versjon 2

Erfaringer med utviklingsmål

Les innlegget i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hvilke utviklingsmål sikter Haaland til, og hva inneholder de?
  2. I hvilken grad har målene blitt oppfylt? Og på hvilken måte?
  3. Hvordan er situasjonen akkurat nå?
  4. Hva skriver Haaland om Afrika?
  5. Hvordan mener Melinda Gates utviklingsmålene best kan nås?
  6. Hva er konklusjonen i innlegget?
  7. Diskuter hvilke strategier som best kan løse verdens fattigdomsproblemer.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider