Politikk og makt - versjon 2

Gode ønsker i klimapolitikken

Les teksten i Minerva og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hvilke norske utslippsmål ble bestemt i 2008?
  2. Og hvorfor er disse målene urealistiske?
  3. Hva sa Kyoto-avtalen om norske utslipp?
  4. Og hvordan ble fasiten?
  5. Hvorfor klarer vi ikke å nå målsetningene, ifølge forfatteren av denne teksten?
  6. Diskuter på hvilke måter Norge kan være med på å redusere klimautslippene - og på hvilke måter disse målsetningene kan nås. Dessuten: Hvordan skal vi få til de politiske beslutningene som er nødvendige for å nå disse målene?
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider