Politikk og makt - versjon 2
iStock.com/Dmitro2009

Hva nå for klimaet?

Les teksten i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva er "FNs klimakonvensjon"?
  2. Hvem står konflikten mellom i disse spørsmålene? Og hvorfor er det slik?
  3. Hva ble vedtatt i "Kyoto-avtalen"? Og hvorfor ble den svekket?
  4. Hva var årsaken til fiaskoen i København?
  5. Hva gjorde man etter møtet i København - for å unngå fiaskoen der?
  6. Hva inneholder avtalen i Paris? Og hvilken kritikk har blitt reist mot denne avtalen?
  7. Hvilke konsekvenser har Paris-avtalen for Norge?
  8. Skriv ned noen punkter der du peker på hva Norge kan gjøre når det gjelder klimautfordringene.
  9. Diskuter hva Norge bør gjøre for å bidra til å nå togradersmålet.
  10. Diskuter hvem som har mest rett i disse spørsmålene: rike eller fattige land.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider