Politikk og makt - versjon 2

FN-rapport om klimautslipp

Les teksten i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva er de viktigste funnene i rapporten det henvises til?
  2. Hva er lederen av Naturvernforbundet, Haltbrekkens, holdning til avtalen?

Svaret på de neste to spørsmålene må du finne på nettet.

  1. Hva ble resultatet av Paris-toppmøtet?
  2. Hvilke hindringer ligger i veien for at verden skal klare å redusere klimautslippene betydelig? Skriv ned noen punkter der du beskriver hvorfor reduksjon en reduksjon av klimautslippene kan lykkes og hvorfor de ikke kan lykkes.
  3. Diskuter i klassen hvordan Norge best kan bidra til at verdens klimautslipp blir mindre.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider