Politikk og makt - versjon 2

Klimaavtalen i Paris

Les teksten i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva er de viktigste forskjellene mellom Paris-avtalen og Kyoto-avtalen?
  2. Og hvordan er det med Norge og norske utslipp fra olje- og gassektoren?
  3. Hva skriver The Economist om avtalen?
  4. Drøft hvordan Norge bør forholde seg til den avtalen som er framforhandlet. Bør vi gå foran og vise vei ved for eksempel å bremse oljeutvinningen? Grunngi dine synspunkter.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider