Politikk og makt - versjon 2

Om FNs klimarapport (video, 12 min)

Se videoen og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hvilke utfordringer står vi overfor når det gjelder klimaendringer?
  2. Gjengi de viktigste funnene som blir gjengitt i denne filmen.
  3. Hva må gjøres for å møte klimautfordringene om vi skal tro intervjuobjekter og representanteri denne filmen?
  4. Noen mener vi bør bruke ressursene på å møte klimaendringene i stedet for å forsøke å hindre dem. Hva tenker du? Begrunn.
  5. Diskuter hvilke politiske beslutninger som må fattes - nasjonalt og globalt - om verden skal nå togradersmålet. Hvordan kan det gjøres? Er det realistisk at det kan skje? Hvilke hindringer finnes?
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider