Politikk og makt - versjon 2

Asyl, en menneskerett å søke, ikke å få

Les teksten i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hvor mange mennesker regner en at i dag er på flukt?
  2. Hva står det i Verdenserklæringen om asyl?
  3. Og hvem bør få asyl?
  4. Hva kan det komme av at flyktningretten behandles som et eget fagfelt?
  5. Hvilke land i Europa tok imot flertallet av flyktningene i 2013?
  6. Hva betyr det at noen oppholder seg "papirløst"?
  7. Hvor mange antar en oppholder seg "papirløst" i Norge?
  8. Drøft hva Norge og Europa kan gjøre med de mange flyktningene som ønsker seg til Europa.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider