Politikk og makt - versjon 2

Fattigdom - brudd på menneskerettigheter

Les artikkelen i Apollon og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva mener Pogge med at "Det er grunn til å hevde at utryddelsen av fattigdommen i verden moralsk sett er viktigere for oss enn det var for de allierte å stoppe nazistenes forbrytelser."? Er du enig? Begrunn svaret.
  2. Er du enig i at "fattigdommen i verden er vår tids viktigste menneskerettighetsanliggende"? Begrunn svaret.
  3. Hva er forskjellen mellom negative og positive plikter? Bruk eksempler.
  4. Hva mener Pogge med at "negative plikter veier mye tyngre enn positive, og de svekkes heller ikke på avstand"?
  5. På hvilken måte er "WTO-avtalene er fulle av bestemmelser som ivaretar de rikes interesser på bekostning av de fattiges"?
  6. Er det riktig å si at de rike landene "opprettholder fattigdommen"? Begrunn svaret.
  7. Drøft på hvilken måte rike land kan hjelpe fattige land på en effektiv måte.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider