Politikk og makt - versjon 2

Hvordan Machiavelli tok feil

Les teksten i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hvem var Niccolò Machiavelli og hva er han kjent for?
  2. Gjengi hans tanker om stat og maktbruk med egne ord.
  3. Hvordan begrunner Bergesen at Machiavelli ikke lenger er like aktuell? (Tre transformasjonsprosesser)
  4. Hva taler for at Bergesen kan ta feil? Finn ut ved å bruke internett og sett opp det du finner punktvis.
  5. Diskuter om Bergesen har rett i sine konklusjoner.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider