Politikk og makt - versjon 2

Avskaffelse av dødsstraff

Les teksten i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. I hvilke land praktiserer man fremdeles dødsstraff?
  2. Hva er funnene fra USA når det gjelder dødsstraff?
  3. På hvilke måter kan det være et samspill mellom makt og religion som gir praktisering av dødsstraff?
  4. Praktisering av dødsstraff går ikke mot menneskerettighetene. Hva synes du om det? Begrunn ditt synspunkt.
  5. Drøft om dødsstraff bør avskaffes og hvordan man eventuelt bør gå fram for å avskaffe dødsstraff i verden.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider