Politikk og makt - versjon 2

Russland: sverting av ikke-statlige organisasjoner

Les artikkelen og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hvordan er den nye loven?
  2. Hva er "det sivile samfunnet"?
  3. De fleste statsvitere mener det sivile samfunnet er viktig. Kan du tenke deg hvorfor?
  4. Hvordan kan Norge påvirke Russland?
  5. Drøft om Norge bør "blande seg inn i" indre forhold og støtte menneskerettigheter i Russland.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider