Politikk og makt - versjon 2

Den skjulte makten i FN

Les teksten i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva er det Anne Stensvold har forsket på?
  2. Og hva har hun funnet ut?
  3. Hvilke tanker gjør du deg om det hun har funnet ut?
  4. Finn eksempler i artikkelen på hvordan religion kan være en maktfaktor.
  5. Drøft denne påstanden: "For hva er det religion egentlig er? Det er et tankesystem som noen har interesser i."
  6. Skriv ned noen momenter der du er kritisk til og negativ til måten FN fungerer på (når det gjelder de forhold artikkelen beskriver).
  7. Hva er grunnen til at pave Frans er så populær nå, i følge Stensvold?
  8. Hvilken rolle tror du Norge spiller i disse sammenhengene?
  9. Diskuter om det Stensvold har funnet ut om FN er problematisk eller ikke.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider