Politikk og makt - versjon 2

Utvidelse av Sikkerhetsrådet?

Les artikkelen i Aftenposten og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva menes med at FN er "fastlåst i et verdensbilde fra 1945"?
  2. Hvordan fungerer Sikkerhetsrådet når det gjelder avstemninger?
  3. Og hva er problemet med det, slik det kommer fram i denne artikkelen?
  4. Hvilke land er kjent som G4-landene i FN - og hva er det de vil?
  5. Hva skal til for at det blir slik de ønsker?
  6. Redegjør for hvilke krav som er presentert når det gjelder FNs sikkerhetsråd, slik det kommer fram i denne artikkelen.
  7. Hva kan være argumenter for og imot de forslagene til endring av Sikkerhetsrådet som har kommet fram?
  8. Diskuter om Sikkerhetsrådet bør utvides og endres - og hvordan det eventuelt bør bli.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider