Politikk og makt - versjon 2

Bør Sikkerhetsrådet reformeres?

Les teksten i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva er bakgrunnen for at Maren Sæbø stiller spørsmålet om Sikkerhetsrådet er modent for reform?
  2. Hva mener Sæbø med at Sikkerhetsrådet er en anakronisme? Hvilke argumenter taler for at hun har rett?
  3. Hvilke eksempler bruker hun på å vise at Sikkerthetsrådet ikke har fylt sin funksjon?
  4. Hva tror du er grunnen til at de fem faste medlemmene har vetorett?
  5. Hva er "R2P"?
  6. Redegjør for konflikten rundt R2P.
  7. Drøft hva som kan gjøres for å omorganisere Sikkerhetsrådet slik at det blir mer handlekraftig. Ta med eventuelle negative konsekvenser av forslagene.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider