Politikk og makt - versjon 2

Folkerett før og under krig

Les teksten i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

 1. Redegjør for “statssuverenitetsprinsippet”.
 2. Når, hvor og hvordan har det blir det blitt bred enighet om å begrense statenes adgang til å gå til krig?
 3. Hva sier FN-paktens artikkel 51?
 4. Hva skriver Ulfstein om retten til selvforsvar mot internasjonal terrorisme?
 5. Hvem har ifølge  FN-pakten et overordnet ansvar  for internasjonal fred og sikkerhet?
 6. Hvilke virkemidler har Sikkerhetsrådet til rådighet?
 7. Redegjør for uttrykket R2P.
 8. Hvorfor er (ifølge denne artikkelen) USAs invasjon av Irak i 2003 omstridt?
 9. Redegjør for Sikkerhetsrådets oppbygging.
 10. Redegjør for “krigens folkerett” og dilemmaer knyttet til den.
 11. Hvorfor er det folkerettslige forbudet mot bruk av militær makt i dag utfordret?
 12. Drøft hvordan retten til humanitær intervensjon i dag bør brukes. Ta med eksempler.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider