Politikk og makt - versjon 2

EUs asylpolitikk

Les teksten i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hvor mange asylsøkere og flyktninger kom til Europa i fjor?
  2. Hvorfor endrer EU sin asylpolitikk?
  3. Hvordan er den nye asylpolitikken?
  4. Hvorfor tilpasser Norge seg som oftest EUs asylpolitikk?
  5. På hvilke måter kan EUs asylpolitikk være kontroversiell?
  6. Bør Norge tilpasse seg EUs asylpolitikk? Begrunn ditt synspunkt.
  7. Diskuter om Norge bør tilpasse seg EUs asylpolitikk.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider