Politikk og makt - versjon 2

Høyrevridning i Europa (video, 5 min)

Se videoen i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hvordan har utviklingen vært for høyrepartiene i Europa siden 1980-tallet?
  2. Og hva er årsakene til dette, ifølge Ketil Raknes?
  3. Hva svarer han på spørsmålet om det er skremmende?
  4. Kan det være noen årsaker til høyredreiningen som Raknes ikke nevner?
  5. Diskuter om høyredreiningen blant europeiske velgere er en demokratisk utfordring for Europa eller ikke.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider