Politikk og makt - versjon 2

Norges utenforskap

Les teksten i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva er EØS-avtalen og når ble den inngått?
  2. Hva er de vanligste argumentene for at Norges EØS-tilknytning representerer et demokratisk underskudd?
  3. Hva er Schengen-avtalen? Gi eksempler på hvilken betydning den har for Norge.
  4. Hvilke to faktorer som har hatt stor betydning for EØS-relasjonen vår med EU etter at avtalen ble godkjent av Stortinget, nevner forfatteren av innlegget?
  5. Hvilken "kjøttvekt" er det Kvadsheim skriver om? Hva mener han med uttrykket?
  6. Og hvordan argumenterer han for at Norge bør bli medlem av EU?
  7. Hva er de vanligste argumentene mot Norsk EU-medlemsskap?
  8. Diskuter om Norge bør bli medlem av EU eller ikke.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider