Politikk og makt - versjon 2

Demokratisk selvskading?

Les innlegget i VG og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Professor Eriksen sammenligner unionen med Sverige fra 1814 og forholdet dagens Norge har til EU. Hva mener han er forskjellen?
  2. Hva er EØS-avtalen og hvor gammel er den?
  3. Hvorfor er det lite realistisk at Norge skal si opp EØS-avtalen?
  4. Hva mener Eriksen med at Norge er "de facto" medlem av EU? Og hvordan begrunner han det?
  5. Hva menes med tittelen på innlegget?
  6. Drøft Norges forhold til EU. Bør vi fortsette som før eller endre vårt forhold til EU? Eventuelt hvordan. Begrunn ditt synspunkt.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider