Politikk og makt - versjon 2

Jubileum med bismak

Les kronikken i Dagbladet og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hvorfor er Grunnloven viktig, ifølge kronikkforfatteren? (Bruk egne ord.)
  2. Hvordan beskrives EU-samarbeidet i teksten?
  3. Hva tror du kronikkforfatteren mener med at "Hver regjering etter 1994 har brakt Norge nærmere EU"?
  4. Og hva mener han med at vi ikke får "inntrykk av nasjonal selvstendighet og demokrati"?
  5. Hvorfor bli situasjonen for Norge mer problematisk desto dypere integrasjonen og samarbeidet blir?
  6. Drøft om Norge bør bli EU-medlem, fortsette EØS-avtalen eller melde seg ut av EØS.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider