Politikk og makt - versjon 2

Et uverdig forhold

Les lederen i Klassekampen og svar på spørsmålene.

Oppgaver

  1. Redegjør for Klassekampens posisjon i norsk samfunnsliv.
  2. Beskriv med egne ord redaktør Braanens budskap i første avsnitt.
  3. Braanen skriver: "Norges avtaler med EU - først og fremst praktiseringen av EØS-avtalen - innebærer i realiteten en omfattende overføring av myndighet fra nasjonalt nivå til EU-nivå." Gi eksempler på hvordan denne overføringen foregår.
  4. Vurder påstanden "Den politiske, rettslige og sosiale revolusjonen EU gjennomfører er uten sidestykke i europeisk historie, bare kristningen av Norge i middelalderen, og altså den tyske okkupasjonen, er sammenliknbare størrelser".
  5. EØS-avtalen er uverdig for Norge som nasjon, skriver Braanen. Hvordan begrunner han dette?
  6. Drøft underliggende betingelser som vil ha betydning for Norges muligheter for å a) beholde dagens EØS-avtalen, b) bli medlem av EU eller c) forhandle fram en handelsavtale med EU.
  7. Drøft om Norge bør beholde EØS-avtalen, bli medlem av EU eller forhandle fram en handelsavtale med EU. 
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider