Politikk og makt - versjon 2

Fredspris til EU

Les kronikken i VG og svar på spørsmålene.

Oppgaver

  1.  "Ved siden av FN, har ingen global aktør betydd mer for fred etter andre verdenskrig enn nettopp EU. " Skriver statsviter Sylo Taraku. Gi andre eksempler på hva EU har betydd for fred og utvikling i Europa enn dem som er nevnt i teksten.
  2. Hvorfor er fredsprisen til EU for Taraku en personlig drøm som går i oppfyllelse?
  3. Hvilke eksempler bruker Taraku på at EU fortjener fredsprisen?
  4. Hvilke argumenter for ikke å gi fredsprisen til EU vet du om?
  5. Var det en god idé å gi fredsprisen til EU? Diskuter.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider