Politikk og makt - versjon 2

Utbyggingen av Alta-vassdraget

Konflikten om utbygginga av Alta-Kautokeinovassdraget begynte allerede i 1968 da utbyggingsplanene ble framlagt for første gang. På slutten av 1970-tallet kom Alta-saken til å dominere miljø- og samfunnsdebatten. Planene om utbygging av vassdraget førte til en voldsom mobilisering blant samer og naturvernere og utviklet seg til den største miljøaksjonen i Norge noen sinne. Det var et stort nederlag for aksjonistene da utbygginga kom i gang i 1981. Diskusjonene om Alta-saken fortsetter den dag i dag.

Oppgaver

1. Forsøk å finne ut mest mulig om protestaksjonene rundt kraftutbygginga av Altavassdraget på begynnelsen av 1980-tallet og diskusjonene om den etterpå.

2. Redegjør for hovedtrekkene i saken. (Legg vekt på de forhold som har med politikk å gjøre.)

3. Drøft om aksjonene mot Alta-utbygginga var sivil ulydighet eller ikke.

4. Diskuter hva som best kan forsvares i ettertid: aksjonene eller utbygginga?

5. Finnes det andre saker som kan bli en ny ”altautbygging”? 

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider