Politikk og makt - versjon 2

Sivil ulydighet

Les kommentaren i Dagbladet og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva er kriteriene for at noe skal kunne kalles "sivil ulydighet"? (Du kan bruke læreboka.)
  2. Hvorfor tror du Rognlien skriver at "Sivil ulydighet er et lunefullt, paradoksalt begrep som til tider er blitt løftet fram som en fane for individuelle eller kollektive opprørere mot en urettferdig orden."?
  3. Hvilke eksempler bruker Rognlien på sivil ulydighet?
  4. Forsøk å finne eksempler på noe du kunne være villig til å bruke sivil ulydighet. Begrunn hvorfor du ville bruke sivil ulydighet.
  5. Drøft om sivil ulydighet er akseptabelt i et velfungerende demokrati. 
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider