Politikk og makt - versjon 2
iStock.com/JakeOlimb

Folkeavstemninger

I Norge har vi hatt seks folkeavstemninger. Folkeavstemningene til nå har dreid seg om store og tunge saker. Uten moderne teknologi har folkeavstemninger vært en omstendelig og kostbar prosess. Med ny teknologi og mulighet til å stemme via hjemme-pc-en kan det bli slik at folket kan stemme over saker kontinuerlig. I framtida kan vi tenke oss en situasjon der også relativt små saker kan bestemmes direkte av folket.

Gå inn på Stortingets sider nedenfor og les om bruken av folkeavstemninger og direkte demokrati.

Oppgave

Drøft om vi bør innføre større grad av direkte demokrati i Norge. Grunngi dine synsunkter og prøv å knytte det til medborgerskap og grad av demokrati.

 

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider