Politikk og makt - versjon 2

Demokratiet i vanskeligheter

Les innlegget av Europarådets generalsekretær, Torbjørn Jagland, og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. På hvilken måte er den voksende underklassen satt utenfor?
  2. Hva mener Jagland med at "Demokratiet er på frammarsj, men også under sterkt press. Globaliseringen har uten tvil løftet mange land opp økonomisk. Men den samme revolusjonen har svekket legitimiteten til statene og regjeringene som en økonomisk aktør, noe vi ser mange konsekvenser av."? Gi konkrete eksempler på det han mener.
  3. Hvorfor befinner vi oss i en tillitskrise, ifølge Jagland?
  4. De godt organiserte gruppene er statsbudsjettets vinnere, mener Jagland. Hva mener han med det? Og hvem er taperne? Gi konkrete eksempler.
  5. Hva skriver Jagland om sosiale medier?
  6. Hva er "popularisme" og hva skriver Jagland om den?
  7. "Spørsmålet er om det representative demokratiet kan forenes med de nye formene for dir­ekte kommunikasjon," skriver Jagland. Hva mener han med det?
  8. Finn hovedbudskapet i innlegget og drøft det.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider