Politikk og makt - versjon 2

Politikere ut - lovmakt inn

Les innlegget i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva mener Lerø med tittelen på teksten?
  2. Hva kjennetegner framveksten av nasjonalstatene av? Hvorfor presiserer Lerø "nasjonalstatene"?
  3. Hvorfor kommer systemet til å bryte sammen?
  4. Hva mener Lerø med at "Hvis vi dropper EØS-avtalen som Senterpartiet og Nei til EU-ivrer for, vil vi komme dårligere ut økonomisk, men bedre ut demokratisk."? Bruk gjerne eksempler.
  5. Hva skriver Lerø om Menneskerettsdomstolen?
  6. Hva er Lerøs råd til slutt?
  7. Drøft om polikerne bør ta tilbake makt og hvordan dette eventuelt kan gjøres.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider